Hľadáme vodičov C1E s okamžitou platnosťou

pre vnútroštátnu a medzinárodnú diaľkovú prepravu v oblasti hromadného tovaru so skúsenosťami s chôdzou!

>Žiadosť tu<

Ďakujeme vám za vašu správu

Dostanete odpoveď čo najskôr.

Atrulog GmbH