Hľadáme vodičov C1E s okamžitou platnosťou

pre vnútroštátnu a medzinárodnú diaľkovú prepravu v oblasti hromadného tovaru so skúsenosťami s chôdzou!

>Žiadosť tu<

Podnik

Logistiku pre západnú a strednú Európu vybavujeme z južnej časti Nemecka,  v našom stredisku na ulici Thiersee. 196, 83088 Kiefersfelden a pre oblasť východnej Európy sme založili dcérsku firmu Atrulog s.r.o. na východe Slovenska, pri APD Malčice neďaleko Michaloviec.

Zabezpečujeme všetky trasy v Európe!

Špecializujeme sa na prepravu neupevneného tovaru.

Tu používame najmä sklápač s vyklápaním dozadu s 45-70 m3 a s posuvným výpustom ako aj náves s posuvnou podlahou. Môžeme zabezpečiť transporty s návesmi s nádržou na sypké materiály, zorganizovať vozidlá a návesy s pásovým dopravníkom.
Vo všetkých oblastiach logistiky vypracujeme pre Vás výhodné riešenia. To sa vzťahuje na bežný transport s kamiónmi na ceste, až po prepravu Vášho tovaru železnicou ako aj loďou.
Pre prepravu potravín a krmív sme zriadili manažment kvality a pracujeme podľa noriem HACCP a sme certifikovaní v oblasti prepravy krmív podľa smerníc GMP.
V oblasti prepravy zhodnocovaných odpadov v oblasti recyklácie sme registrovaní podľa nemeckého práva o transportoch odpadu.
Váš tovar v medzinárodnej doprave je poistený podľa CMR-ustanovení a v rámci dopravy v Nemecku podľa GüKG. V prípade Vašich potrieb a požiadaviek môžeme zabezpečiť aj vyššie zábezpeky.
Váš tovar môže byť skladovaný a spravovaný aj u nás. Profesionálnym  obchodovaním spájame Vaše trhy s dispozíciami a logistickými požiadavkami. Riešenie žiadnej logistickej otázky nie je také vzdialené, aby sme Vám nemohli ponúknuť včasné riešenie.