služby

Našou logistikou spájame výrobcov, obchodníkov so surovinami a spracovateľov.