Kto sme

Sme váš špecialista na hromadný tovar v Bavorsku.
Sme vaším kontaktom pre otázky v oblasti nadrozmerných prepravných služieb.
S našimi logistickými službami sme rozhraním medzi zákazníkom a spracovateľom.

Naše služby

Kráčajúca podlaha

Pohyblivá podlaha
doprava

- Na vaše otázky a požiadavky reagujeme pružne a rýchlo.

- Informácie o toku našich služieb podľa dohody.

- Spájame výrobcov, obchodníkov so surovinami a spracovateľov s našou logistikou.