Naše služby

Kráčajúca podlaha

Pohyblivá podlaha
doprava

HĽADÁME

OVLÁDAČ C1E

Pre vnútroštátnu a medzinárodnú diaľkovú dopravu v oblasti voľne loženého tovaru so skúsenosťami s pešou dopravou!

ZAČNITE SVOJU KARIÉRU

Hľadáme motivovaných stážistov!

V rámci rôznorodej odbornej prípravy budete pracovať v týchto oddeleniach: Logistika, ľudské zdroje, účtovníctvo a predaj.

- Na vaše otázky a požiadavky reagujeme pružne a rýchlo.

- Informácie o toku našich služieb podľa dohody.

- Spájame výrobcov, obchodníkov so surovinami a spracovateľov s našou logistikou.