HĽADÁME

OVLÁDAČ C1E

Pre vnútroštátnu a medzinárodnú diaľkovú dopravu v oblasti voľne loženého tovaru so skúsenosťami s pešou dopravou!

Potvrdenie o poistení CMR
Od vášho zasielateľa v Bavorsku