HĽADÁME

OVLÁDAČ C1E

Pre vnútroštátnu a medzinárodnú diaľkovú dopravu v oblasti voľne loženého tovaru so skúsenosťami s pešou dopravou!

Certifikát GMP pre vašu prepravu GMP

Naša špedičná agentúra prepravuje všetky druhy voľne loženého tovaru ku konečnému zákazníkovi podľa harmonogramu v celej Európe. Radi pre vás uskutočníme aj certifikovanú prepravu v súlade s GMP. Záväzok, na ktorý sa môžete spoľahnúť!