Sklápacie prepravy - hromadné prepravy
a prepravy GMP

 

Flexibilne a rýchlo reagujeme na všetky vaše požiadavky, napríklad na prepravu sklápačom, prepravu ocele alebo inú prepravu.