Efektívna preprava s riešeniami bez hraníc

Spoločnosť

Pre logistiku v západnej a strednej Európe pracujeme z južného Nemecka z nášho sídla:
Thierseestrasse 196, D-83088 Kiefersfelden.

 

Obsluhujeme takmer všetky trasy
v Európe!

Špecializujeme sa na prepravu sypkých materiálov. Používame na to najmä prívesy s posuvnou podlahou. Môžeme zorganizovať aj prepravu s plachtovými prívesmi, sklápacími prívesmi a pásovými prívesmi.

Vypracujeme pre vás výhodné riešenia vo všetkých oblastiach logistiky:

Tie sa rozširujú na bežnú cestnú prepravu nákladnými vozidlami.
Zaviedli sme systém riadenia kvality pre prepravu potravín a krmív a pracujeme podľa smerníc HACCP a sme certifikovaní pre prepravu krmív podľa smerníc GMP* B4.

Preprava odpadu:

Sme registrovaní na prepravu odpadu z recyklačného sektora v súlade s nemeckým zákonom o preprave odpadu. Váš tovar je poistený pre medzinárodnú prepravu v súlade s predpismi CMR a pre vnútroštátnu prepravu v súlade s GüKG.

Podľa potreby a na vašu žiadosť môžeme uzavrieť aj vyššie poistné krytia.

Váš tovar môžeme uskladniť a spravovať:

Prostredníctvom profesionálnych činností prepojíme vaše trhy s dispozíciami a logistickými požiadavkami. Žiadne riešenie vašich logistických otázok nie je také vzdialené, aby sme vám ho nemohli včas ponúknuť.